Zemní práce

Realizujeme nejrůznější zemní práce jako například výkopy základů rodinných domů, inženýrských sítí, kanalizací nebo odvodňovacích koryt. Dále provádíme úpravy terénu, přípravy ploch pro komunikace nebo stavby velké i malé, demolice menších objektů, opravy lesních cest, odtěžení a převoz zeminy.

Kontaktní formulář